Du er her: Hjem > visjon

HILSEN FRA GUNNAR JEPPESTØL

Kjære menighet!
Vi har over en del år sett at mange menigheter i vårt vidstrakte land sliter med dårlig rekruttering og oppslutning. Det kan selvsagt være mange årsaker til det, blant annet fraflytting og at aldersgjennomsnittet har blitt så høyt at kreftene hos en del trofaste ledere har begynt å avta.

Derfor er det nå på høy tid at det blir satt inn et krafttiltak med revitalisering før det er for sent og menigheter blir lagt ned. Det kan også føre til at mange lokaler blir solgt ut og bygder og byer blir uten livskraftige frimenigheter. Makedonia ropet lyder i dag fra mange steder i Norge, ”kom over og hjelp oss”. Da er det viktig at vi lik Paulus hører ropet og om nødvendig endrer våre planer for å komme menigheter til hjelp. Nøkkelen er at mange gjør noe konkret for å snu trenden.

Vi tror at REvital med praktisk hjelp med revitalisering vil være med å snu situasjonen fra nedgang til seier for Guds Rike.

Hilsen Gunnar Jeppestøl

Pastor Filadelfia Vennesla