Du er her: Hjem > Nyheter

SAMMEN FOR SANNHETEN

cat Nyhet |date publisert: 03.12.2009 | Arne Borgersen

bilde

I en tid med mye liberalteologi og utflytende grenser rundt moral og etikk er det viktig å stå sammen om Bibelens etiske og moralske normer. Derfor har vi opprettett et fellesskap som kalles "Sammen for Sannheten". Vi møtes regelmessig en gang i året mens kjernegruppa som utarbeider materiale til hovedsamlingen samles tre genger i året for å tilrettelegge emner som skal tas opp i hovedgruppa. Vi har drøftet flere emner: Er Bibelen troverdig? Hva er Bibelens Gudsbilde? m.fl.

I hovedgruppa

Her gir vi en førstehånds innføring i emnet først for deretter å samles i grupper for å samatle om det som er lagt fram. Deretter gis det rom for fremlegging av gruppenes arbeid slik at stoffet kan drøftes i plenum. Til slutt trekkes det en konklusjon som sier noe om hva Bibelen lærer om emnet. På denne måten kan vi bevisstgjøre hverandre på sannheten og stå sammen om det som skal forkynnes. Den som står alene kan fort føle seg overkjørt i dagens kultur der ingen absolutter finnes. Selv innen visse kristne kretser. Vi håper at dette tilbudet skal hjelpe mange til å takle hverdagen som forkynner på en bedre måte og gi mot og styrke til å forkynne rett på alle områder.