Du er her: Hjem > Nyheter

EN RAPPORT FRA HARSTAD

cat Nyhet |date publisert: 01.02.2013 | Arne Borgersen

Jeg vil dele en del rapporter fra stedene vi har vært for at du skal få innlikk i arbediet vårt.

Rapport Harstad 4-6 mai Arne Fredag møte kl. 19.00. Innbydelser til dette møtet var delt ut til mange, men bare to stykker kom utenom menighetens egne. Vi var til sammen 17 stk. Jeg underviste om "Gå derfor ut – vi har verdens beste budskap." I tillegg informerte jeg om hva som skjer i sommer. Oversikt over dette legges ved som vedlegg til mailen. Når jeg hadde informert, sendte jeg rundt et skjema der man kunne skrive seg på for å delta i forskjellige deler av jobben som skal gjøres under aksjonen. Alle funksjoner ble fylt, og det var iver etter å være med på dette. Jeg hadde også med meg en "nyfrelstpakke" som jeg solgte til de som ønsket å ha noe å hjelpe de nye med. Ti stykker kjøpte pakka. Det er bra! Regner med at menigheten også kjøper inn noen sett slik at de kan deles ut gratis til nyfrelste. Det ble mye bønn denne kvelden, og vi holdt på i tre timer. Det ble etter hvert en sterk atmosfære, og ingen hadde lyst til å bryte opp. Jeg synes dette lover bra. Lørdag møte kl. 11.00 Bønn fra kl. 10.30. Vi var 25 stk denne dagen. Nesten alle afrikanerne kom, og ca 10-12 nordmenn. Etter forholdene er dette bra. Vi hold på nærmere 5 timer, og jeg underviste om "Gå derfor ut – og vær sikker i din tro". Underveis stilte jeg en del spørsmål og trente forsamlingen i å vitne for ufrelste. Jeg stilte vanskelige spørsmål og lot dem svare på disse. Det virket veldig bra. Jeg fikk mange gode svar. Jeg lot også forsamlingen stille spørsmål etter undervisningen, og her kom det fram mye. Tror det er viktig og ikke bare preke til dem, men la dem komme fram med det de selv har på hjertet. Søndag kl.12.00 Møte i Kvarstad baptistforsamling. Det var ca 16-17 stk der, og det var en herlig gjeng. Dag Larsen hadde anmodet John Erling Madsen om å be meg komme, og han ville at jeg skulle komme når jeg var i Harstad. De har en visjon for stedet, og det er 7-8 ungdommer som holder musikkøvelser der. Kanskje de etter hvert kan hjelpe oss på Sion? De kommer fra byen alle sammen, men søker altså dit ut for å ha et sted å øve og få undervisning i Guds ord. Søndag kl. 18.00 22-23 stk var til stede. Sissel ledet og åpnet møtet. Deretter ledet Dag Larsen oss i lovsang. Etter det delte Mikkel vitnesbyrdet sitt med oss. Han snakket bare på norsk, og det gikk veldig bra. Når han var ferdig delte Harald litt med oss av ting han hadde på hjertet. Jeg underviste om "Gå derfor ut – i Den hellige Ånds kraft". Snakket litt igjen om sommerens aktiviteter. Liv fortalte at det hadde vært ganske tynt på møtene en stund før jeg kom, og at det er en tendens til at det kommer flest når Gunnar og AB er der. Dette er selvsagt ikke bra, så vi må stille oss selv noen spørsmål om hva det er som gjør dette. Kontinuitet i møtebesøk er viktig, men det er også viktig at vi som er der som predikanter ikke bare preker til forsamlingen, men at vi leder dem inn i tjenestegaver og hjelper dem til å fungere både privat og i sammen med de andre. Jeg tror ikke det er språkproblemene som er de verste nå, men at problemet kan ligge andre steder. Jeg sender med vår nyeste brosjyre sammen med denne rapporten. Den forteller enkelt og klart hvilke mål vi har og litt om hvordan vi tenker å nå disse målene. Etter hvert vil det komme et fyldige skriv som viser hvordan vi jobber med å få på plass de nødvendige kvalitetene i menigheten. Vi stiller en del spørsmål som viser hvor menigheten står i forhold til det som er ønskelig ut fra Guds ord: Hvordan er den enkeltes gudsliv? Er det hjerter som brenner eller bare hoder som har et teoretisk forhold til budskapet om Jesus Kristus? Hva med de fire grunnsøylene i Apg. 2,41: Apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Dersom en av disse søylene mangler, vil bygningen vakle. Hvordan er det med bruken av nådegaver? Har alle kommet inn i en konkret tjeneste de kjenner seg hjemme i ut fra Ef.4,11-16? Hvordan er forholdet til Den Hellige Ånd? Jeg bare nevner noen av de tingene vi tar opp i vår utredning av mål, verdier og visjoner vi arbeider etter i REvital. Håper vi kan ta en prat om dette når vi møtes i Sortland i pinsen. Det er åpenbart at det ikke står bra til ø på alle disse områdene, og det er viktig at vi finner ut hvordan vi går fram for å rette på forholdene. Vi tror på en blanding av forkynnelse, undervisning, samtaler og rettleding. Vi prøver å bygge mennesker og ikke i første rekke aktiviteter eller møter. Former og strukturer er viktige og må være tjenlige, men åndslivet i menigheten er selvsagt det primære. Jeg ser fram til å drøfte disse tingene med dere, og gleder meg til å være sammen med dere på Sortland. Håper denne pinsen kan få betydning for mange og at pinsens kraft og vitalitet kan trenge i gjennom alle lag av ytre fasader og fornye mennesker innenfra. Gud velsigne dere alle!