Du er her: Hjem > artikler

ALDERSMÅLET FOR KRISTI FYLDE

cat Artikkel|date publisert: 01.12.2009 | Arne Borgersen

bilde

Ef. 4, 13-14 Modenhet kjennetegnes av at man går over fra å være avhengig av hjelp til å kunne yte hjelp. Fra å måtte ha trøst til å kunne gi trøst. Fra å være selvopptatt til å se andres behov. Fra å være barn til å bli fedre.

Urmenigheten og frafallet

Den første menighet var ikke moden men full av LIV og KRAFT. Brevet til Galaterne viser umodenheten deres. Den var et nyfødt barn med alle livets og kroppens egenskaper i seg. Men – frafallet startet tidlig. Den mørke middelalder. Øst og Vest Kirken. Katolisismen beholdt bare bokstaven men forlot kraften og åndsåpenbaringen. Den ble kraftløs og grå. Mistet alle sannhetene. Vranglære kom inn: Avlat, barnedåp, biskoper m.m. NÅ vil Gud føre menigheten fram til modenhet.


Derfor gjenopprettelse:

Reformasjonen – Luther oppdager RETTFERDIGGJØRELSEN VED TRO. Metodismen – Oppdaget hellighetslæren i Guds ord. Frelsesarmeen – Tok tilbake evangeliseringen. Pinsevekkelsen brakte åndens liv og kraft tilbake til menigheten. GJENOPPRETTELSEN kom med en og en sannhet tilbake til menigheten. NÅ – Den modne mann! Alle sannheter på plass! BE: "Derfor bøyer jeg mine knær" 3,1 Be om full gjenopprettelse av alle sannheter.


Arbeidsdyktig

1. Alle tjenestegavene på plass. De femfoldige gavene får sin plass på hele legemet. Gud åpenbarer seg gjennom apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han utruster dem til å operere i hans kraft og til å utruste neste generasjon. 2. Alle de hellige blir istandsatt til å betjene mennesker. Alle blir aktive i den tjeneste Gud har gitt dem. De finner SIN gave og bruker den! Lever overnaturlige liv. BE: "Be høstens herre drive arbeidere ut til sin høst"


Kjenner sin identitet

DE HELLIGE: Hva vi er i Kristus. Vi skal nedvurdere oss selv. Ikke tro at vi er dømmende! KRISTI LEGEME! Lokalt samhold med ansvar og forpliktelser. Lemmer som betjener hverandre. KRISTI BRUD: Elsker Jesus og ser fram til foreningen med Ham. GUDS HUS: Er Guds bolig der han åpenbarer sin herlighet. SANNHETENS STØTTE OG GRUNNVOLL: Vi er ansvarlige for at Sannheten forkynnes. BE: "Kjøper av meg – øyensalve". Be om åpenbaring over hvem menigheten ER!


Kjenner sannheten

Et barn er lett å lure. "Knutbysaken". Kjenner Jesus – han ER sannheten! "At jeg må kjenne Ham og kraften av hans oppstandelse". Ikke bare teorien, men kraften. Kjenner skriftene – de som gjør vis til frelse. Forvirring i forkynnelsen skaper svakhet i legemet. Som å få gal næring. Det vokser en enhetsbevegelse uten toppstyrt ledelse. "Nettverk fort Lutheranere". Vårt nettverk. BE: "At de alle må være ett for at verden skal tro"! Be om læremessig enhet!